Personel

Anasayfa » Personel
Doç. Dr. Cumhur TÜRK
Proje Ofisi Koordinatörü

      Koordinatörün Görevleri

  • BAP biriminin program ve faaliyetlerini Yönetmelik, Yönerge ve Komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
  • Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmalarıyapmak,
  • Komisyon toplantılarında raportörlükyapmak,
  • Komisyon toplantıları için gündemihazırlamak,
  • BAP Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonusağlamak,
  • Rektör veya Komisyon Başkanına, Komisyon ve BAP Birimi çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlarsunmak,
  • Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisigörevlendirmek,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilmek ve kamuoyuna duyurulmak üzere her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe raporvermek,
  • Harcama yetkilisi olarak gerekli işlemleri yerine getirmektir.